HubSpot

HubSpot คืออะไร

สําหรับคนที่ทําธุรกิจหรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง แน่นอนว่าก็ต้องมีการทําฐานข้อมูลของลูกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น หลายๆ ธุรกิจนิยมจดบันทึกฐานข้อมูลของลูกค้าไว้ใน Spreadsheet หรือ Excel ไปจนถึงวิธีที่ล้าสมัย นั่น ก็คือการจดบันทึกในสมุดหรือการจดจํา ข้อมูลของลูกค้าที่ถูกจดบันทึกโดยใช้วิธีการเหล่านี้ มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายมาก นอกจากนั้นยังทําให้การบริหารจัดการด้านการตลาดไม่มีประสิทธิภาพด้วย

วันนี้เราจะขอพูดถึงซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า HubSpot ไปดูกันว่า HubSpot คืออะไร และมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

เริ่มใช้ CRM ที่ฟรี 100%


คุณสมบัติฟรีที่คุณจะหลงรัก

 • การติดตามและการแจ้งเตือนทางอีเมล
 • การติดตามผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า
 • กำหนดการประชุม
 • ติดต่อข้อตกลงและการจัดการงาน
 • เทมเพลตอีเมลและการตั้งเวลา
 • การแชร์เอกสาร
 • แชทสด
 • ใบเสนอราคาการขาย

HubSpot คืออะไร

HubSpot คือ ซอฟต์แวร์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยเป็นซอฟต์แวร์สําหรับการทํา Inbound Marketing & Sales ช่วยดึงดูดให้ผู้คนสนใจหรือรู้จักกับธุรกิจของคุณ จากนั้นเปลี่ยนผู้คนเหล่านั้นให้กลายเป็นลูกค้า ซึ่งเรียกว่า “การตลาดแบบดึงดูด” (Inbound Marketing Framework) โดย Inbound marketing คือ การตลาด การขาย และการให้บริการที่เน้นดึงดูด (Pull) ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายผ่านการสร้าง Content ที่มีคุณภาพ เน้นการส่งมอบคุณค่า แทนการตลาดแบบผลัก (Push) นั่นหมายความว่า Inbound marketing เน้นการให้ความรู้และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อลูกค้า นําพาธุรกิจของคุณไปหาคนที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขากําลังมองหาสินค้าหรือบริการที่ต้องกา ในระหว่างการตัดสินใจซื้อนั้น บริษัทของคุณจะกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ในใจของลูกค้า

HubSpot มีตัวซอฟต์แวร์ ที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้

 • HubSpot CRM

เครื่องมือ CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management ช่วยบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในทุกๆ กิจกรรม ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมฐานข้อมูลของลูกค้าของคุณไว้ที่เดียวกัน บันทึกกิจกรรมที่บริษัทและลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เช่น การพูดคุยหรือการสื่อสาร การโต้ตอบผ่านทางอีเมล์ เป็นต้น ไปจนถึงการจัดการ Pipeline การขายหรือดีล – คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM

 • HubSpot Marketing Hub

ตัวช่วยที่ทําให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Email, Social Media, Chabot ไปจนถึงการซื้อโฆษณา Ads และสามารถวัดผลการ การตลาดของคุณได้ด้วย โดยคุณสามารถสร้าง Landing Page Website และ Blog เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือแชร์ความรู้ให้กับลูกค้ามุ่งหวัง (Leads) ของคุณ

 • HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub เป็นส่วนขยายของ HubSpot CRM ช่วยส่งเสริมให้คุณสามารถบริหารจัดการกิจกรรมการขายและการทํางานของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสามารถวัดผลได้ง่ายขึ้นด้วย คุณสามารถจัดทําเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาดาวน์โหลดเอกสาร ไปจนถึงการจัดการเทมเพลตของอีเมลคุณไม่จําเป็นต้องมานั่งเขียนอีเมลบ่อยๆ หรือเขียนใหม่เรื่อยๆ ที่สําคัญคุณยังสามารถจัดการสินค้าหรือเสนอราคาไปจนถึงการส่งสัญญาทั้งหมดได้บนโลกออนไลน์ คุณสามารถสื่อสารกับคนที่สนใจสินค้าและบริการของคุณด้วย Sequences ผ่านการทํา Sales Automation

 • HubSpot Service Hub

คุณสามารถแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือลูกค้าคนที่สนใจสินค้าและบริการของคุณได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ คุณสามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ในเบื้องต้น ผ่านระบบ Self Service อย่าง Knowledgebase อีกทั้งยังสามารถสื่อสารและให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้แบบอัตโนมัติ โดยการทํา Service Automation การให้คําแนะนําหรือการช่วยเหลือลูกค้าที่รวดเร็ว ทันใจ ช่วยสร้างความประทับใจและส่งผลให้ภาพลักษณ์ธุรกิจของคุณดูดีขึ้น

ธุรกิจประเภทใดที่ควรใช้ HubSpot?

HubSpot มีจุดเด่นก็คือการเป็นเครื่องมือแบบ “All in one” ช่วยให้ทีมขายและทีมงานการตลาดสามารถทํางานร่วมกันได้บนแพลตฟอร์มเดียวกันและมีจุดเด่นที่สําคัญ ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลย นั่นก็คือ UX ที่ Friendly และใช้งานง่ายมากๆ ไม่จําเป็นต้องมี Technical Skills ที่สูงก็สามารถเรียนรู้และใช้งาน HubSpot ได้

HubSpot เหมาะกับธุรกิจแบบไหน?

ธุรกิจ B2C

HubSpot เหมาะกับธุรกิจ B2C ที่มีสินค้าประเภท High involvement เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ หรือประกันชีวิต เป็นต้น โดยก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะหาข้อมูลและใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างเช่นการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ

ธุรกิจ B2B

HubSpot เหมาะกับธุรกิจ B2B เนื่องจากมีกระบวนการขายที่ยาวนานและหลายขั้นตอน หรือมีระบบที่ต้องดูแลลูกค้ากันอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การขายและซื้อแล้วจบเสร็จสิ้นกระบวนการแค่นั้น แต่เป็นการดูแลรักษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการเครื่องจักร, Digital Marketing Agency, บริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบสําหรับอุปกรณ์ต่างๆ, ธุรกิจที่ให้บริการ Software ฯลฯ ซึ่งต้องเน้นที่การสร้างความเชื่อใจในการร่วมงานกัน

คุณจะเห็นได้ว่าธุรกิจสองประเภทนี้ ทั้งธุรกิจ B2C และ B2B จะไม่เน้นการปิดการขาย แต่จะเน้นไปในด้านของการสร้างรายได้ที่มหาศาลจากการดีลในแต่ละครั้ง ดังนั้น ความน่าเชื่อถือของบริษัท รวมไปถึงปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ

HubSpot มีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณอย่างไร?

HubSpot คือ ซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ทําให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและมองธุรกิจของคุณด้วยภาพลักษณ์ที่ดี โดยสรุป HubSpot มีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ ดังต่อไปนี้

ช่วยจัดการข้อมูลของลูกค้าได้ง่ายขึ้น

หากคุณกําลังรู้สึกสับสน หรือพบว่าในปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลฐานลูกค้า มีขั้นตอนการทํางานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และล่าช้า HubSpot สามารถช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลหรือทําฐานข้อมูลของลูกค้าได้ง่ายขึ้น คุณสามารถสร้าง Filter สําหรับการคัดกรองข้อมูลลูกค้าและแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น ชื่อลูกค้า เพศ อายุ แหล่งอาศัย แม้แต่ความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า ก็สามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้โดยง่าย อีกทั้งยังค้นหาได้ง่ายด้วย

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย

ทีมขายของคุณ ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการทํางานในกระบวนที่ซ้ำาซ้อน อย่างเช่น การเขียน E-mail การพูดคุยหรือการโต้ตอบกับลูกค้า ไปจนถึงการเสนอขาย ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ อาจทําให้เสียเวลาค่อนข้างมาก แต่ HubSpot ซอฟแวร์นี้ สามารถช่วยให้คุณสร้าง Email Template สําหรับจัดเตรียมส่งให้กับลูกค้าได้ โดยไม่ต้องมานั่งเขียนใหม่บ่อยๆ ไปจนถึงการจัด Meeting คุณสามารถให้ลูกค้าเป็นฝ่ายเลือกเวลาที่สะดวก เพื่อนัดหมายต่อกัน นอกจากนั้นยังสามารถทํางานได้ง่ายผ่านระบบ Automation ที่ช่วยให้กิจกรรมการขายของคุณประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วย

บริหารจัดการระบบได้ง่าย มีครบทุกอย่างที่ต้องการ

คุณไม่จําเป็นต้องสลับสับเปลี่ยนโปรแกรมบ่อยๆ เพราะอาจทําให้การทํางานยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งทํา HubSpot เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รวบรวมเอาฟังก์ชันต่างๆ มาไว้ให้คุณแล้ว เรียกได้ว่าครบและจบในที่เดียว คุณสามารถจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น ไปจนถึงการจัดเก็บข้อมูลและ Track Activity ของลูกค้า ดูความเคลื่อนไหวของลูกค้าบนเว็บไซต์หรือ Content ไปจนถึงการจัดการ Marketing ที่เรียกได้ว่าเสร็จสรรพภายในซอฟแวร์เดียว คุณสามารถแชทกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Facebook Messenger โดยการสร้างลิงค์ที่ผ่าน Add on ของ HubSpot ทําให้คุณพูดคุยกับลูกค้าและปิดการขายผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาเปิดๆ ปิดๆ แพลตฟอร์ม เพื่อติดต่อกับลูกค้า

HubSpot ใช้งานได้ง่ายมากๆ

หากคุณใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆ แม้ว่าซอฟต์แวร์นั้นจะมีฟังก์ชั่นมากมาย แต่ถ้าการใช้งานยาก ก็จะทําให้ขั้นตอนการทํางานของคุณยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่ง HubSpot กลับไม่ทําให้การใช้งานของคุณยุ่งยากเลยแม้แต่น้อยเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆคุณไม่จําเป็นต้องมีความรู้หรือมี Technical Skill ที่สูง แต่ก็สามารถใช้งาน HubSpot ได้ และนี่คือจุดเด่นของ HubSpot ไม่แปลกใจเลยว่าทําไม้ให้หลายๆ ธุรกิจจึงประสบความสําเร็จ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีได้ และช่วยให้การบริหารจัดการลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

HubSpot ราคาเท่าไหร่?

เมื่อคุณได้รู้เรื่องราวที่สําคัญและประโยชน์ของ HubSpot แล้ว หลายๆ คนก็คงรู้สึกสนใจและอยากที่จะใช้บริการ คําถามต่อมาคือ HubSpot ราคาเท่าไหร่ จริงๆ แล้ว HubSpot มีฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี แต่เป็นเพียง Feature ส่วนเล็กๆ ที่ไม่ครอบคลุม การทํา Inbound ปัจจุบันราคาเริ่มต้นที่นอกเหนือจาก Feature ฟรี คืออยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อเดือน แต่หากมี Content จํานวนมากหรือต้องการใช้ฟีเจอร์ที่เพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมากกว่านี้

ทั้งหมดนี้ ก็พอจะไขข้อสงสัยของใครหลายๆ คนได้เราว่า HubSpot คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร เหมาะกับธุรกิจใดบ้าง HubSpot สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ตั้งแต่บริษัทที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะการจัดทําฐานข้อมูลของลูกค้าและการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจของคุณบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และได้ประสิทธิภาพทางด้านการตลาดที่ดี

HubSpot Ads คืออะไร?

หากคุณใช้ Google AdWords โฆษณา Facebook หรือการอัปเดตที่ได้รับการสนับสนุนจาก LinkedIn เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณส่วนเสริมโฆษณา HubSpot สามารถช่วยให้คุณวัดผลได้ไม่ใช่แค่การแสดงผลและจำนวนคลิกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าโอกาสในการขายและ ROI ที่แท้จริงของแคมเปญโฆษณาของคุณด้วย

Facebook
Twitter